دیدگاهتان را بنویسید

Previous post مقام صهیونیست: غزه را بسوزانید؛ اجازه ورود آب و سوخت ندهید
Next post پزشکی که مداوای مجروجان جبهه او را به کمال رساند