دیدگاهتان را بنویسید

Previous post معاون اردوغان: حدود ۴۱۸۰۰ ساختمان در زلزله تخریب شدند
Next post