دیدگاهتان را بنویسید

Previous post
Next post باکو و ایروان یکدیگر را به گلوله‌باران مواضع مرزی متهم کردند